Film

Here you can find the description and links of some films I made in the past.

Hier kun je de omschrijving en de links vinden van sommige filmprojecten waaraan ik werkte in het verleden.

MeesterGeest (2009-2010-2011)

Film on Vimeo - 71 min.

Official website
facebook_logo_small

Synopsis:
What if there was a certain substance inside the vaccines that everybody gets that enables somebody to control body processes from a distance? Wow. Disease would be cured easily. Wounds would heal super fast. Pain or pleasure could be controlled with the push of a button. Strange masked guys hunt down a strange girl and when their heartbeats increase, the pace of the film skyrockets when the adrenaline is increased.

Wat als er in de basisinentingen die iedereen krijgt een bepaalde stof zou zitten waardoor men vanop afstand de lichaamsprocessen zou kunnen regelen? Wow. Ziekte zou snel genezen worden. Wonden zouden zich supersnel herstellen. Pijn of genot zouden geregeld kunnen worden met een druk op de knop. Vreemde gemaskerde mannen maken jacht op een vreemd meisje en net als hun hartslagen schiet het tempo van de film de lucht in als de adrenaline verhoogd wordt.

Schat van Pier (2009)

This was a little test film to experiment with certain techniques and programs to prepare myself for MeesterGeest. Now with music!
Dit was een test filmpje om te experimenteren met bepaalde technieken en programma's om me voor te bereiden op MeesterGeest. Nu met muziek!

ViloJacking (2006-2007)

Film on Vimeo - 68 min.

Official website (flash)

Synopsis:
Dievel and his brother Banzai plot one ViloJacking after another. They form a feared team that rushes through the streets under the name "BanDieten". After they stole a huge amount of famous bikes they draw the attention of the press and a special investigation unit.

Dievel beraamt samen met zijn broer Banzai de ene ViloJacking na de andere. Ze vormen een gevreesd team dat onder de naam "BanDietn" door de straten van Bredene trekt. Nadat er voor een enorm bedrag aan bekende fietsen gestolen is, trekken ze de aandacht van de pers en van een speciale opsporingsbrigade.

De Macht van de Nacht (2005)

Film on Vimeo - 47 min.

Synopsis:
Full moon. A strange couple tries to make a very special potion.
Mordot, a black wizard, uses the efforts of Oom en Vlodr to make a dangerous rulerstone. A nice plan but not perfect. The stone remains in the hands of Oom and Vlodr until Mordot thinks of a ruse to still get his hands on it.

Volle maan, een vreemd koppel probeert een zeer speciale drank te maken. De zwarte kracht, Mordot, maakt hier echter gebruik van om de inspanningen van Oom en Vlodr aan te wenden om een gevaarlijke Beheerssteen te maken. Een mooi plan, maar niet perfect. De steen blijft in handen van Oom en Vlodr totdat Mordot een list uitbroedt om de steen toch nog in handen te krijgen...

Mistery of the Egg (2003)

Film on Vimeo - 10 min.

Synopsis:
L-Buo gets a phonecall from his boss. The time is now. Every piece of information can be found with his BMX and his job is to get his hands on the mysterious egg. He gets carte blanche but there can be no casualties... Good luck!

L-Buo krijgt een telefoontje van z'n baas.Er moet dringend en direct gehandeld worden. Alle informatie bevindt zich bij z'n BMX. De opdracht is om het misterieuze ei in handen te krijgen. Hij krijgt carte blanche maar er mogen geen doden vallen... Veel succes!